چرم غزال

در سال 1377 تاسيس و فعاليت خودرا درزمينه توليد ، توزيع و فروش چرم طبيعي، کيف چرمي و مصنوعي آغاز نمود. شرکت آتي چرم غزال در طول سالها فعاليت مستمردرزمينه توليد چرم طبيعي - کيفهاي چرمي -اداري - تبليغاتي و با اتکا به مديريت روز پيوسته کوشيده است بسيار متفاوت باشد و سعي نموده بنا به ذوق و سليقه ايرانيان عمل نمايند.


کلیه حقوق سایت محفوظ می باشد.